Wzorowy Senior

Drukuj
Utworzono: sobota, 24, październik 2020 Poprawiono: sobota, 24, październik 2020 @dmin02698*

 

Mając na uwadze odnotowane  liczne przypadki oszustw województwie dolnośląskim metodą na tzw. „wnuczka” czy „policjanta”, których ofiarami padają głównie ludzie starsi, Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śl. zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. SPOTU filmowego przygotowanego przez Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu pt.: „4 ZASADY BEZPIECZNEGO DOLNOŚLĄZAKA”. Z treści filmu petenci oraz osoby odwiedzające stronę Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. dowiedzą się, w jaki sposób ustrzec siebie i swoich bliskich przed oszustami oraz jak postępować, by nie stracić swoich oszczędności.

Zaznajomienie z przesłanym SPOTEM filmowym pozwoli uchronić mieszkańców naszego miasta, a zwłaszcza seniorów,  przed utratą dorobku ich życia.

Z uwagi na zbyt duży rozmiar pliku SPOT filmowy „4 ZASADY BEZPIECZNEGO DOLNOŚLĄZAKA” uprzejmie proszę pobrać ze strony internetowej KWP we Wrocławiu w zakładce „Filmy”.

 

                                                                         nadkom. mgr Stanisław Cenarski