Biblioteka

Drukuj
Utworzono: niedziela, 18, październik 2009 Poprawiono: wtorek, 03, grudzień 2013 su@dmin03698

Regulamin Biblioteki Szkolnej w Stolcu

1. Z biblioteki szkolnej  mogą korzystać uczniowie, nauczyciele , rodzice uczniów i inni pracownicy szkoły.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Biblioteka jest czynna codziennie z wyjątkiem sobót.

4. Jednorazowo można wypożyczyć  2 książki ( 1 lektura i 1 inna) na okres 4 tygodni. Po uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem, można przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zainteresowania ze strony innych czytelników na kolejne 2 tygodnie. Lekturę można przetrzymywać nie dłużej niż 1 miesiąc.

5. Książki wypożyczone w I semestrze należy zwrócić najpóźniej do końca pierwszego tygodnia  II semestru.

6. Wypożyczone książki należy zwrócić przed końcem roku szkolnego, w terminie ustalonym przez bibliotekę.

7. Za książkę zagubioną lub zniszczoną należy przynieść książkę o zbliżonej tematyce w dobrym stanie.

8. W przypadku zagubionych lub zniszczonych lektur szkolnych należy odkupić ten sam tytuł  lektury.

11. Do 15 wrześnianowego roku szkolnego należy bezwzględnie oddać książki wypożyczone w starym roku szkolnym. Jeżeli uczeń nie spełni tego warunku nie będzie mógł wypożyczyć  kolejnej książki. 

12. Podsumowanie czytelnictwa  za  I i II semestr roku szkolnego następować będzie na tydzień przed Radą klasyfikacyjną.

Ciekawostki dotyczące książek

Siedemnaście zalet książki 

        Siedemnaście zalet książki dla dzieci opracowała Szwedzka Akademia Literatury Dziecięcej. Nie ma w nich nic specjalnie odkrywczego, ale jak zuważył Juliusz Wasilewski - redaktor naczelny "Biblioteki w Szkole" - "przypominają o pewnych elementarnych sprawach, podstawowych prawdach związanych z funkcjami książki, literatury, czytelnictwa". 

 1. Książka pomaga nam rozwijać ję
  i słownictwo. 
  Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć 
  innych. 
   
 2. Książka rozwija myś
  Dostarcza nam pojęć myślowych 
  i nowych idei, rozszerza naszą 
  świadomość i nasz świat. 
   
 3. Książka pobudza fantazję, 
  uczy budować obrazy w wyobraź
   
 4. Książka dostarcza nam wiedzy o
  krajach i kulturach, o przyrodzie, 
  technice, historii, o tym wszystkim, 
  o czym chcielibyśmy dowiedzieć się 
  czegoś więcej. 
   
 5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność 
  do
  Wyrabia w nas umiejętność wczucia się 
  w czyjąś sytuację. 
   
 6. Książka dodaje sił i zapał
  Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może 
  rozśmieszyć lub zasmucić. Może 
  pocieszyć i wskazać nowe możliwości. 
   
 7. Książka może stawiać pytania, 
  które angażują i pobudzają 
  do dalszych przemyśleń. 
   
 8. Książka uczy nas etyki. Skł
  do namysłu nad tym, co słuszne, 
  a co nie, co dobre, a co złe. 
   
 9. Książka może wytłumaczyć 
  rzeczywistość i pomóc w
  zależności. 
   

10.Książka może udowodnić, że często 
pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, 
że na problem da się spojrzeć 
z różnych stron. Może podpowiedzieć 
inne sposoby rozwiązywania 
konfliktów niż przemoc. 
 

11.Książka pomaga nam zrozumieć siebie. 
Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak 
my, że mamy prawo do swoich odczuć 
i reakcji, umacnia nasze poczucie 
własnej wartości. 
 

12.Książka pomaga nam zrozumieć innych. 
Lektura książek pisarzy z innej epoki, 
innego świata, i odkrywanie, że ich 
myśli i odczucia nie różnią się od naszych, 
buduje tolerancję dla innych kultur 
i zapobiega uprzedzeniom. 
 

13.Książka jest naszym towarzyszem 
w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą 
i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki 
można ja wypożyczyć za darmo 
i nie trzeba podłączać jej do prądu. 
 

14.Książka jest częścią naszego dziedzictwa 
kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne 
doświadczenia i punkty odniesienia. 
 

15.Dobra książka dla dzieci, którą można 
czytać na głos, przynosi radość dzieciom 
i dorosłym. Buduje pomost 
między pokoleniami. 
 

16.Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie 
z literaturą - nieograniczonym światem, 
z którego czerpiemy przez całe życie. 
To bardzo ważne spotkanie, gdyż, 
jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, 
ile może dać dobra literatura. 
 

17.Literatura dziecięca wzbogaca kulturę 
kraju. Daje prcę wielu ludziom: 
pisarzom, ilustratorom, wydawcom, 
redaktorom, drukarzom, recenzentom, 
księgarzom, bibliotekarzom... 
Literaturę dziecięcą można rówież 
eksportować przynosząc krajowi dochód 
i uznanie za granicą. 

JAK DOSKONALIĆ SZYBKOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

 1. Czytaj codziennie,
 2. Ogarniaj wzrokiem kilka wyrazów,
 3. Czytaj „oczami” – nie wymawiaj słów, gdyż poruszające się struny głosowe „hamują wzrok”, nie pozwalają ogarniać kilku wyrazów jednocześnie, czytanie wzrokowe jest szybsze o 3-4 razy od czytania wargami,
 4. Wzbogacaj swój słownik poprzez przyswajanie znaczenia nowych słów,
 5. Czytaj w odpowiednich warunkach:

 • Odległość tekstu od oczu – około 30 cm,
 • Kąt nachylenia kartki do płaszczyzny – 45°,
 • Właściwe oświetlenie – lampa na suficie i na biurku

FUNKCJE CZYTANIA

 1. Narzędzie zdobywania wiedzy – doskonałe choć nie jedyne,
 2. Narzędzie powszechnej informacji – umiejętność czytania usprawnia komunikowanie się ludzi ze sobą,
 3. Forma spędzania wolnego czasu, źródło rozrywki i wypoczynku

Thursday the 12th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.