Informacje

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 09, październik 2006 Poprawiono: poniedziałek, 06, kwiecień 2020 su@dmin03698

 

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu im. Tadeusza Kościuszki proponuje uczniom atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając dobre wykształcenie. Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Zapewniamy uczniom dobre warunki do nauki. Dobrze przygotowujemy ucznia do życia społecznego w rodzinie i środowisku lokalnym.

 

PRZEDSZKOLE

- fachowa opieka wykwalifikowanych pedagogów
- nauka przez zabawę
- harmonijny i wszechstronny rozwój

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
- nauka języków obcych
- koła zainteresowań

 

ZAJECIA POZALEKCYJNE

Dokładamy wszelkich starań, aby w naszej szkole panowała życzliwa atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w specjalnie dla nich organizowanych zajęciach pozalekcyjnych:

 

OFERUJEMY:

 • Naukę w małych zespołach klasowych .
 • Kadrę pedagogiczną nieustannie podnoszącą swoje kwalifikacje.
 • Bezpieczeństwo i opiekę pedagoga szkolnego.
 • Wyposażone w pomoce i sprzęt sale lekcyjne.
 • Indywidualne, twórcze metody pracy z uczniem.
 • Naukę zajęć informatycznych, języka niemieckiego i języka angielskiego w klasach I-VIII.
 • Realizację zajęć w ramach projektów pozyskiwanych z środków Unii Europejskiej.
 • Liczne koła zainteresowań dla chętnych uczniów .
 • Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w nauce.
 • Wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły, rajdy piesze i rowerowe.
 • Czynną codziennie świetlicę szkolną z pełną opieką pedagogiczną.
 • Wyposażoną bibliotekę wraz z czytelnią.
 • Możliwość spożywania jednodaniowego posiłku dla chętnych dzieci.
 • Organizację wielu konkursów, zabaw i wyjazdów.
 • Rodzinną i przyjazną atmosferę.
 • Korzystanie z placu zabaw na terenie placówki.

 

 

 

Saturday the 31st. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.