PROJEKT UNIJNY PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI SZKOLNEJ W GMINIE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Drukuj
Utworzono: wtorek, 19, luty 2019 Poprawiono: czwartek, 14, listopad 2019 @dmin02698*

PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI SZKOLNEJ W GMINIE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Szkoła Podstawowa Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu bierze udział w projekcie unijnym, którego głównym celem jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wyrównanie szans.

W ramach projektu

  • odbędą się zajęcia dodatkowe:

kształtujące kompetencje matematyczne uczniów  klas I-III

kształtujące kompetencje matematyczne uczniów  klas IV-VIII

przyrodnicze dla klas I-III i IV

języka angielskiego

kształtujące umiejętność porozumiewania się

zajęcia wyrównawcze matematyczne

zajęcia logopedyczne

  • wyjazdy edukacyjno-kulturowe
  • pokazy fizyczno-chemiczne
  • zostanie doposażona  baza dydaktyczna.

 

 

 

PLAN  ZAJĘĆ  W  RAMACH  PROJEKTU

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Zajęcia wyrównawcze matematyczne

kl. I-III

Zajęcia przyrodnicze

kl. IV-V

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia kształtujące kompetencje

matematyczne uczniów

klas starszych

Zajęcia wyrównawcze

matematyczne dla uczniów klas starszych

Zajęcia przyrodnicze

kl. I-III

Zajęcia kształtujące

umiejętności porozumiewania się kl. IV

Zajęcia kształtujące

kompetencje

matematyczne uczniów

kl.I-III

Zajęcia logopedyczne Zajęcia języka angielskiego

Zajęcia kształtujące umiejętności

porozumiewania się kl. IV

 

Zajęcia kształtujące

umiejętności

porozumiewania się kl. IV

   

Zajęcia kształtujące umiejętności

porozumiewania się kl. VII

       

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

 

L.p.

Rodzaj zajęć

 

Termin zajęć

Klasa

1.

Zajęcia rozwijające umiejętność porozumiewania się

 

poniedziałek- 8. lekcja

środa-  8. Lekcja

czwartek – 6,7 lekcja

KlasaVII

 

Klasa VI

2.

Zajęcia kształtujące umiejętność porozumiewania się

 

 poniedziałek- 6. lekcja

środa- 7. lekcja

 

Klasa IV

Klasa V

 

Klasa IV

Klasa V

3.

Zajęcia z języka angielskiego

 

piątek- 6. i 7. lekcja

Klasa  V, VI

4.

Zajęcia przyrodnicze

 

wtorek- 7. lekcja

środa- 7. lekcja

Klasa IV

Klasa IV

 

5.

Zajęcia przyrodnicze

 

środa- 5. i 6. lekcja

Klasa I, II, III

6.

Zajęcia kształtujące kompetencje z matematyki

 

piątek- 8,9 lekcja

 

Klasa VII, VIII

7.

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

 

czwartek- 7,8. lekcja

 

Klasa VII, VIII

8.

Zajęcia kształtujące kompetencje z matematyki

 

środa- 5. i 6. lekcja

Klasa I, II, III

9.

 

Zajęcia wyrównawcze

 z matematyki

 

środa- 5. i 6. lekcja

Klasa I, II, III

10.

 

Zajęcia logopedyczne

wtorek- godz. 13.00- 13.45 czwartek - godz. 13.00- 13.45

Klasa II, III

Klasa I, II

 

 

 

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

          W naszej szkole, w ramach projektu odbywają się zajęcia z języka angielskiego, podczas których uczniowie poszerzają wiedzę z języka obcego nie tylko z zakresu gramatyki, słownictwa, ale także kultury angielskiej. Podczas zajęć obchodziliśmy m.in  Pancake's Day, tzw. Dzień Naleśnika,  śpiewamy piosenki w języku angielskim oraz małymi kroczkami przygotowujemy się do egzaminu 8 - klasisty rozwiązując ćwiczenia online przy pomocy tablicy interaktywnej. W zajęciach uczestniczy 8 uczniów z klasy IV i V.                                           

Urszula Wierzbicka

 

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE kl. I-III

Uczniowie klas I – III uczestniczą w zajęciach przyrodniczych, podczas których rozwijają wiadomości o świecie przyrodniczym i współzależnościach w nim występujących. Poznają rzeczywistość przyrodniczo – ekologiczną poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie. Uczą się, jak dbać o przyrodę i najbliższe otoczenie.

 Barbara Wolanin

 

 

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE kl. IV-V

Na zajęciach przyrodniczych w ramach projektu edukacyjnego uczniowie z klas IV-V m.in. założyli szkolny ogródek i zadbali o teren przy szkole, sądząc kolorowe kwiaty na rabatkach. Brali udział w zajęciach terenowych podczas których obserwowali przyrodę z użyciem nowoczesnych przyrządów pomiarowych i korzystali z bazy komputerowej.

Agnieszka Łazarewicz

 

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE MATEMATYCZNE

Zajęcia rozwijają zainteresowania i zdolności matematyczne . W zajęciach uczestniczą uczniowie uzdolnieni matematycznie z klas I, II i III. Zajęcia realizowane są metodą projektu, co wymaga przeznaczenia większej ilości czasu na wykonanie przez uczniów poszczególnych zadań oraz zaangażowania i pasji, ale również podejmowania intelektualnych wyzwań . Uczniowie stają się współorganizatorami zajęć, są twórcami i realizatorami.

Beata Urbańska

 

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE kl. I-III 

        

  Głównym celem terapii logopedycznej jest poprawa jakości komunikacji werbalnej . Podczas zajęć  uczniowie usprawniają aparat artykulacyjny,  fonację , ćwiczą prawidłowe oddychanie, pamięć, umiejętność skupiania uwagi i logiczne myślenie. Rozwijają także percepcję słuchowo- wzrokowo- ruchową,  wzbogacają słownictwo i wiedzę, doskonalą umiejętność czytania, współdziałają, współpracują i rywalizują  ze sobą.

Zajęcia realizowane są w sposób atrakcyjny dla uczniów i uwzględniający ich indywidualne potrzeby rozwojowe.

Zofia Sęk

 

 

 

 

 

Saturday the 31st. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.