Razem się spotkajmy, lepiej się poznajmy

Drukuj
Utworzono: wtorek, 19, listopad 2013 Poprawiono: piątek, 05, wrzesień 2014 @dmin02698*

Oddziały przedszkolne Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu od stycznia 2014 r. rozpoczną realizację projektu „Razem się spotkajmy, lepiej się poznajmy”. Dotację na realizację działań przyznała Fundacja J. K. Steczkowskiego Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu dla dzieci w wieku 2 do 5 lat „Na dobry początek” (www.fundacja-steczkowskiego.pl).

Projekt dotyczy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Stolcu. Zajęcia dodatkowe edukacji regionalnej będą odbywały się przy udziale rodziców oraz zaproszonych ciekawych osób, od których dzieci będą zapoznawały się z ludowym rękodziełem, historią i folklorem regionu (muzyka, pieśni, taniec). W ramach projektu zostaną również zorganizowane 3 wycieczki (Kudowa – szlakiem ginących zawodów, Ziębice – muzeum gospodarstwa domowego, Wrocław – Teatr Lalek). Efektem działań ma być założenie dziecięcego zespołu pieśni i tańca oraz występ na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Stolcu. Nowatorski projekt stwarza nowe, ciekawe sytuacje edukacyjne i wychowawcze, wzbogaca proponowaną przez przedszkole ofertę, ukazuje możliwości wspólnego, aktywnego spędzania czasu przez dzieci i rodziców oraz wzmacnia więzi z środowiskiem lokalnym.

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU:

Od dnia 2 stycznia 2014 r. przedszkolaki ze Stolca uczestniczą w zajęciach w ramach programu grantowego " Na dobry początek" Fundacji BGK im. J. K.Steczkowskiego. Tytuł projektu w ZPS w Stolcu brzmi: " Razem się spotkajmy , lepiej sie poznajmy".

Poprzez udział dzieci wraz z rodzicami w dodatkowych zajęciach poszerzymy proces wychowawczo- dydaktyczny o edukację regionalną w szczególności pieśni, taniec, historię i zwyczaje ludowe, postaramy się wykorzystać zasoby wsi i regionu. Zamierzamy rozbudzić w uczestnikach projektu poczucie regionalnej tożsamości, wzmocnić kontakt z środowiskiem lokalnym, nawiązać współpracę z KGW w Stolcu a także , uświadomić dzieciom i ich rodzicom, że wspólne aktywne spędzanie wolnego czasu ma wpływ na tworzenie kultury regionalnej, zachowanie i pomnażanie regionalnego dziedzictwa kulturowego.

I część projektu : " Na tropach przeszłości" .

Przedszkolaki wzięły udział w dwóch prelekcjach historycznych i spacerach szlakiem zabytków. Zapoznały sie z ważniejszymi wydarzeniami z historii wsi , poznały ciekawe legendy o Stolcu. W sposób twórczy i aktywny korzystały ze zdobytej wiedzy w zabawach inscenizowanych , konstrukcyjnych, badawczych. Za te inspirujące i bardzo ciekawe lekcje historii dla uczestników projektu dziękujemy serdecznie panu Antoniemu Golisowi. Podsumowaniem realizacji pierwszej części projektu była wycieczka do Muzeum Sprzętu i gospodarstwa Domowego w Ziębicach. Dodatkową atrakcją było obejrzenie największego w Europie , wykonanego z ceramiki pomnika "Orła Piastowskiego ", oraz zwiedzenie ziębickiego "Parku Jurajskiego".

 

II część projektu: " Śladami tradycji i twórczości ludowej"

Realizując tę część projektu dzieci wraz z rodzicami odbyły serię spotkań z miejscowymi twórcami ludowymi: panią Zdzisławą Flasza, Ewą Weber-Kmieć, Jadwigą Golis oraz panem Mariuszem Kasprzykiem. Poznały proces tworzenia prac rękodzielniczych oraz same mogły tworzyć do woli podczas warsztatów florystycznych, pisankarskich oraz rzeźbiarskie. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Stolcu opowiedziały dzieciom o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych , zaprezentowały sposób wykonania tradycyjnej palmy wielkanocnej. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy poświęcili swój czas dla pielęgnowania i podtrzymywania tradycji i twórczości ludowej w naszej wsi, a także tak chętnie dzielili się swymi umiejętnościami.

Cykl zajęć drugiej części projektu zostanie zakończony wycieczką do Kudowy Zdrój-Pstrążnej "Szlakiem ginących zawodów". Wycieczka zaplanowana jest na dzień 5 maja 2014 r.

III część projektu: " Muzykowanie na ludową nutę.

Cykl zajęć rozpoczęliśmy od uczestnictwa w koncercie Zespołu Ludowego " Stolczanki". W kolejnych etapach realizacji naszego projektu będziemy poznawać tańce , piosenki, zabawy ludowe.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

 

 

18.06.2014 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

"RAZEM SIĘ SPOTKAJMY , LEPIEJ SIĘ POZNAJMY"

Nadszedł dla nas bardzo uroczysty dzień świętowania zakończenia realizacji projektu. Razem się spotkajmy, lepiej się poznajmy". Zaprosiliśmy wielu gości: władze gminy i naszej wsi, przedstawicieli stoleckich organizacji, rodziców, społeczność ZPS Stolec, mieszkańców wsi, a nader serdecznie osoby, z którymi współpracowaliśmy realizując projekt.

Na świetlicy wiejskiej została zorganizowana wystawa prac plastycznych: "Nasza wieś w ludowych wzorach i tradycjach" / laureaci konkursu plastycznego otrzymali nagrody 22 maja 2014 r. w Dniu Patrona Szkoły/, wystawa fotograficzna: "Dawny Stolec i jego mieszkańcy" oraz wystawa twórczości uczestników projektu.

Przedstawiliśmy także prezentację multimedialną z przebiegu realizacji projektu. Zawiera ona zdjęcia ze spotkań historycznych, zajęć warsztatowych, folklorystycznych, a także z trzech wycieczek: do Muzeum Sprzętu i Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, "Szlakiem ginących zawodów" w Kudowie Zdrój- Czermnej oraz do Teatru Lalek i ZOO we Wrocławiu.                                                    

Młodsze i starsze przedszkolaki integrując się ze szkolnymi koleżankami w przepięknych, nowych strojach ludowych zaprezentowały znakomity program artystyczny "Na ludową nutę", w którym wykazały się bogactwem wiedzy i umiejętności folklorystycznych i artystycznych zdobytych podczas zajęć projektowych.

Przedszkolaki także wręczyły podziękowania naszym nowym serdecznym przyjaciołom: pani Zdzisławie Flasza, Jadwidze Golis, Ewie Weber- Kmieć, panom Antoniemu Golisowi i Mariuszowi Kasprzykowi oraz KGW w Stolcu na czele z panią Haliną Antoszczyszyn.

Obecnie, przy współpracy z zespołem ludowym "Stolczanki", przygotowujemy się do wspólnej prezentacji podczas Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych i Ludowych, który odbędzie się w Stolcu w dniu 13.07.2014 r.

 

 

 

Saturday the 31st. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.