Samorząd Uczniowski

Drukuj
Utworzono: sobota, 07, listopad 2009 Poprawiono: piątek, 13, marzec 2020 su@dmin03698

 

SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO-SZKOLNYM W STOLCU

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 

 
Przewodnicząca: Nikola Skiba klasa VIII,
 
 
Zastępca przewodniczącego: Dawid Żyłowicz klasa VIII
 
 
 
 
Opiekunowie Samorządu:
Pani Agnieszka Łazarewicz,
Pani Urszula Gałczyńska,
Pan Rafał Ignacik. 

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły.

Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego.

Plan pracy na bieżący rok szkolny uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego.

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania. Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły.

Szczególnie zwraca uwagę na:

  • Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków
  • Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
  • Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole
  • Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły  i poza nią
  • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania
  • Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
  • Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
  • Podtrzymywanie tradycji
  • Włączenie rodziców w sprawy szkoły
  • Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku

 

 

 

Konkurs klasa na 6

podsumowanie I semestr

 

Czystość klasy od września  2017 do stycznia 2018

Kl.4

Kl.5

Kl.6

Kl.7

Obuwie zmienne

Zmienne obuwie (wszyscy) 10 pkt

Brak u jednego ucznia – 1 pkt

 

16

19

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek w klasie – 10 pkt

20

7

9

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek w szatni – 10 pkt

Każda para butów poza workiem – 2 pkt

Kurtka na podłodze – 2 pkt

-27

-19

-17

-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roślinka – 5 pkt

0

23

65

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualna gazetka  5 pkt

5

5

14

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem czystość

28

32

90

87

Konkursy pozaszkolne (x 20 pkt)

2x20

4x20

6x20

8x20

Konkursy pozaszkolne (x 50 pkt) – laureat

1x50

 

 

 

Reprezentowanie szkoły/ wieczornica/ Lasowiaczek/Jasełka

12x20

11x20

14x20

19x20

Razem osiągnięcia

330

300

400

540

Średnia ocen x 100

374

376

406

407

razem

704

676

806

947

 

I miejsce - Klasa VII

 

Saturday the 31st. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.